“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  PaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParamaNaujienos  
  Bendra informacijaValdymo struktūraKomisijos ir darbo grupėsVadovasPosėdžiai ir susitikimaiDarbuotojaiPriimamasis  

Posėdžiai ir susitikimai

Kovo 20 d.  – balandžio 28 d.

Vadovo vardas ir

pavardė, pareigos

 

Savaitės

diena

Data (mėnuo, diena), valanda

Susitikimas, posėdis, renginys

Raimonda Pintverienė, direktorė

Pr.

03-20

9.00-11.00

Renginio „Vaikystė pasakų taku“ generalinė repeticija Žvejų rūmuose

An.

03-21

8.00-15.00

Mokytojo eksperto kvalifikacijai besiatestuojančio Gilijos pradinės mokyklos mokytojo veiklos stebėjimas ir vertinimas

Tr.

03-22

10.00

13.30-15.00

1. Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pasitarimas (savivaldybėje).

2. Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdis

Kt.

03-23

11.00-12.00

Susitikimas su aplinkos tvarkymo darbų vykdytojais

Pt.

03-24

12.00-18.00

KU metodinis seminaras „21 amžiaus pedagogo kompetencijos: situacija, galimybės ir lūkesčiai“

Pr.

03-27

14.00

Susitikimas su socialiniais partneriais: Marijos Montessori, „Varpelio“, „Saulutės“ mokyklos-darželio, Gilijos pradinės mokyklos direktoriais

An.

03-28

9.30

Administracinis pasitarimas

Kt.

03-30

14.00

Forumas „Atnaujintų ugdymo turinio diegimas. Kur link judame“

Pr.

04-03

14.00

Atestacijos komisijos posėdis Gilijos pradinėje mokykloje

An.

 

 

Tr.

04-04

10.00

 

04-05

14.00-17.00

 

Susitikimas su savivaldybės atstovais ir darbų rangovais dėl mokyklos aplinkos tvarkymo darbų.

 

1. Ugdymo meistrai. Seminaras „Pagalbos būdai ir kompensacinės priemonės mokymosi sutrikimų turintiems vaikams“

Pt.

04-07

13.30

Susitikimas su socialiniais partneriais („Gilijos“ pradinės mokyklos, „Saulutės“, „Varpelio“, Marijos Montessori mokyklų-darželių vadovai ir pavaduotojai) „Pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas aktualijos“

Tr.

04-19

14.00-17.00

Ugdymo meistrai. Seminaras „Ugdymo turinio pritaikymas – realūs pavyzdžiai dirbant su įvairių poreikių mokiniais“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valė Norkuvienė, pavaduotoja ugdymui

Pr.

 

03-20

9.00

14.00

1. Renginio „Vaikystė pasakų taku“ generalinė repeticija Žvejų rūmuose (vaikų lydėjimas)

2. Žalioji konferencija „Tvarumas švietimo įstaigoje“. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

An.

 

03-21

14.00

9.30

1. Paskaita „EDUKA skaitmeninis turinys naujojoje vadovėlių serijoje „Maži milžinai“. UAB „Šviesa“.

2. Pedagoginė stebėsena. Šokio pamokos 1b, 3 ir 4b klasėse

Tr.

03-22

13.30

Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdis

Kt.

03-23

10.45

Pedagoginė stebėsena. Fizinio ugdymo pamoka 4b klasėje

Pt.

03-24

11.45

Pedagoginė stebėsena. Dailės ir technologijų pamokos 4b klasėje

Kt.

03-30

14.00

Forumas „Atnaujintų ugdymo turinio diegimas. Kur link judame“

Pr.

04-01

10.15

Jaunų specialistų konsultavimas

An.-Pt.

04-02, 03, 04, 05

13.00-15.00

Pedagoginė stebėsena. 1-4 klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei neformaliojo švietimo dienynų tvarkymas

Tr.

04-05

10.00

14.00

 

 

15.00

 

1. Prieššventinis renginys darželio vaikams „Jau Velykos netoli...“

2. Ugdymo meistrai. Seminaras „Pagalbos būdai ir kompensacinės priemonės mokymosi sutrikimų turintiems vaikams“.

3. UAB „Šviesa“ paskaita „Naujas priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas EMIS: žaismingam, tyrinėjimu grįstam mokymui(si)“

Pt.

04-07

13.30

Susitikimas su socialiniais partneriais („Gilijos“ pradinės mokyklos, „Saulutės“, „Varpelio“, Marijos Montessori mokyklų-darželių vadovai ir pavaduotojai) „Pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas aktualijos“

An.-Pt.

04–11-14

Mokytojų, besiatestuojančių aukštesnei mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai dokumentų rengimas

Pr.

04-17

10.00

Pedagoginė stebėsena. Veiklos „Smalsučių“ grupėje stebėjimas

An.

04-18

 

Tr.

04-19

10.00

14.00-17.00

1. Pedagoginė stebėsena. Veiklos „Smalsučių“ grupėje stebėjimas

2. Ugdymo meistrai. Seminaras „Ugdymo turinio pritaikymas – realūs pavyzdžiai dirbant su įvairių poreikių mokiniais“

Kt.

04-20

9.15

Pedagoginė stebėsena. Fizinis ugdymas, judrieji žaidimai „Smalsučių“ grupėje

Pt.

04-21

8.30

Pedagoginė stebėsena. Veiklos „Smalsučių“ grupėje stebėjimas

Pr.-Pt.

04–24-28

Pedagoginė stebėsena. Neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse – etnokultūros, fizinio ugdymo užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 30 d. – vasario 3 d.

Vadovo vardas ir pavardė, pareigos

Savaitės diena

Data, valanda

Susitikimas, posėdis, renginys

Raimonda Pintverienė, direktorė

Pirmadienis

30

15.30-17.00

Pasirengimas NMPP (IT priemonių pajungimas, patikrinimas)

Antradienis

31

8.45-11.15

15.00-16.30

1. NMPP matematikos vykdymo 1 srauto administravimas.

2. Pasirengimas darbui pagal atnaujintas BU programas. UAB „Šviesa“ renginys „Naujo pirmos klasės lietuvių kalbos vadovėlio komplekto naudos mokytojams ir mokiniams. Serija „Maži milžinai“

Trečiadienis

01

8.45-11.15

NMPP matematikos vykdymo 3 srauto administravimas

Ketvirtadienis

02

16.00-18.00

Konferencija "Kaip dirba švietimo lyderiai?"

Penktadienis

03

 

 

Valė Norkuvienė, pavaduotoja ugdymui

Pirmadienis

30

15.30-17.00

1. Mokyklos veiklos vasario mėnesiui planavimas.

2. Pasirengimas NMPP (IT priemonių pajungimas, patikrinimas)

Antradienis

31

8.45-11.15

15.00-16.30

NMPP matematikos vykdymo 1 srauto vyresnysis vykdytojas

2. Pasirengimas darbui pagal atnaujintas BU programas. UAB „Šviesa“ renginys „Naujo pirmos klasės lietuvių kalbos vadovėlio komplekto naudos mokytojams ir mokiniams. Serija „Maži milžinai“

Trečiadienis

01

8.45-11.15

13.00-15.00

NMPP matematikos vykdymo 3 srauto vyresnysis vykdytojas.

ŠVIS ataskaitos (vadovėliai, IT programos) rengimas, tvirtinimas

Ketvirtadienis

02

16.00-18.00

Konferencija "Kaip dirba švietimo lyderiai?"

Penktadienis

03

 

 

Rasa Krencienė, pavaduotoja ūkio reikalams

Pirmadienis

30

Viešieji pirkimai

Antradienis

31

Aplinkos tvarkymo dokumentacijos rengimas, derinimas

Trečiadienis

01

 

Ketvirtadienis

02

 

Penktadienis

03

 

 

Sausio 23-27 d.

Vadovo vardas ir pavardė, pareigos

Savaitės diena

Data, valanda

Susitikimas, posėdis, renginys

Raimonda Pintverienė, direktorė

Pirmadienis

23

15.30-17.00

Pasirengimas NMPP (IT priemonių pajungimas, patikrinimas)

Antradienis

24

8.45-11.15

NMPP skaitymo vykdymo 1 srauto administravimas

Trečiadienis

25

8.45-11.15

10.00

1. NMPP skaitymo vykdymo 3 srauto administravimas.

2. Direktorių pasitarimas

Ketvirtadienis

26

Įstaigos aplinkos tvarkymo darbų dokumentų rengimas, derinimas

Penktadienis

27

13.30

Mokytojų tarybos posėdis

Valė Norkuvienė, pavaduotoja ugdymui

Pirmadienis

23

15.30-17.00

Pasirengimas NMPP (IT priemonių pajungimas, patikrinimas)

Antradienis

24

8.45-11.15

NMPP matematikos vykdymo 1 srauto vyresnysis vykdytojas

Trečiadienis

25

8.45-11.15

NMPP matematikos vykdymo 3 srauto vyresnysis vykdytojas

Ketvirtadienis

26

1. ŠVIS ataskaitos (vadovėliai, IT programos) rengimas.

2. 2022-2023 m. m. I pusmečio pažangumo, lankomumo ir kitų ataskaitų rengimas. Pasiruošimas mokytojų tarybos posėdžiui

Penktadienis

27

13.30

Mokytojų tarybos posėdis

Rasa Krencienė, pavaduotoja ūkio reikalams

Pirmadienis

 

Viešieji pirkimai

Antradienis

 

 

Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

 

 

 

Sausio 16-20 d.

Vadovo vardas ir pavardė, pareigos

Savaitės diena

Data, valanda

Susitikimas, posėdis, renginys

Raimonda Pintverienė, direktorė

Pirmadienis

16 d. 9.00

Penkiaminutė  

Antradienis

17 d.

15.00-16.30

Pasirengimas darbui pagal atnaujintas BU programas. UAB „Šviesa“ renginys „Naujo pirmos klasės lietuvių kalbos vadovėlio komplekto naudos mokytojams ir mokiniams. Serija „Maži milžinai“

Trečiadienis

18 d. 15.00

Direkcinis pasitarimas

Ketvirtadienis

19 d.

12.00-16.20

Visuminio ugdymo tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, dalyko modulio, neformaliojo švietimo pamokose“, skiriama Vydūno 155-ioms gimimo ir 70-ioms mirimo metinėms paminėti

Penktadienis

20 d.

10.00

Susitikimas su renovacijos darbų vadovais

Valė Norkuvienė, pavaduotoja ugdymui

Pirmadienis

16 d. 9.00

Penkiaminutė.

2023 m. vasario mėnesio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų grafiko rengimas

Antradienis

17 d.

15.00-16.30

Pasirengimas darbui pagal atnaujintas BU programas. UAB „Šviesa“ renginys „Naujo pirmos klasės lietuvių kalbos vadovėlio komplekto naudos mokytojams ir mokiniams. Serija „Maži milžinai“

Trečiadienis

18 d. 15.00

Direkcinis pasitarimas

Ketvirtadienis

19 d.

12.00-16.20

Visuminio ugdymo tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, dalyko modulio, neformaliojo švietimo pamokose“, skiriama Vydūno 155-ioms gimimo ir 70-ioms mirimo metinėms paminėti

Penktadienis

20 d.

 

Rasa Krencienė, pavaduotoja ūkio reikalams

Pirmadienis

16 d.

 

Antradienis

17 d.

 

Trečiadienis

18 d.

 

Ketvirtadienis

19 d.

 

Penktadienis

20 d.

 


Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00