“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiPaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParama  
  RenginiaiGalerija  

Vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų organizavimas

Vyriausybės nutarimu karantinas Lietuvoje pratęstas iki gegužės 31 dienos, nustatant karantino sušvelninimo priemones. Numatyta, kad nuo gegužės 18 d. duris galės atverti visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, tačiau tai tikrai nereiškia, kad jau laikas grįžti į visiškai įprastą gyvenimo ritmą. Būtina užtikrinti, nustatytas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmens apsaugos priemonėmis, sąlygas. Tai reiškia, kad ugdytiniai norintys lankyti įstaigą privalės laikytis susitarimo taisyklių. Todėl prašome atsakingai apsispręsti ir pranešti iki gegužės 15 d. el.paštu saulutesmd@gmail.comarba telefonu (8-46) 314764, arba pranešti grupės mokytojai, ar norėsite lankyti.

 

Vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų organizavimas Klaipėdos „Saulutės“ mokykloje-darželyje

 • Vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugos bus organizuojamos  maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: vaikai  lankys nuolat tą pačią grupę, vaikai iš vienos šeimos lankys tą pačią grupę.
 • Atvedantys ir paimantys iš įstaigos vaikus asmenys turės dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) .
 • Šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, kuriose bus vykdoma grupių veikla bus sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
 • Vaikų priėmimas bus organizuojamas taip, kad būtų išvengta tėvų lankymosi Įstaigos patalpose.
 • Nerekomenduojama įstaigos lankyti vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.
 • Vaikų tėvai (gobėjai) bus informuojami apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) perdavimo riziką, jei vaikas gyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su  kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).
 • Bus vertinama visų priimamų į grupę vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nebus priimami dalyvauti grupės veikloje. Įstaigos darbuotojai vykdantis vaikų priėmimą (kol bus įvertinta vaikų sveikata ir į grupę atskirti tik vaikai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių) dėvės vienkartinę veido kaukę. Vaikai bus priimami nuo tik 7.30 iki 9.00 val. Iš įstaigos vaikai paimami nuo 16.30 iki 17.45 val., apie pasiėmimą telefonu pranešus grupės mokytojui, kad vaiką aprengtų ir paruoštų išėjimui iš įstaigos.
 • Vaikai bus maitinami iš namų atsineštu maistu toje pačioje grupėje kur yra teikiamos priežiūros paslaugos (pasirašius susitarimą). Jei susidarys didelis priežiūros paslaugos reikalaujančių vaikų skaičius, vaikų maitinimas bus organizuojamas įstaigoje.
 • Nebus organizuojamos bendros veiklos kelioms grupėms.
 • Kitos bendros patalpos (pvz., laiptinės, koridoriai), taip pat dažnai liečiami paviršiai tose patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) bus valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu.
 • Patalpos, kuriose bus organizuojama grupių veikla, bus išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
 • Patalpos, kuriose bus organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai bus valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną.
 • Bus įvertinti vaikų priežiūrai reikalingi žaislai, priemonės ir naudojamos tos, kurias galima valyti ar skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 • Įstaigoje bus sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, rankšluosčių).
 • Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) bus keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Skalbimui naudojamos įprastos skalbimo priemonės. Aplinkos valymas vaikų priežiūros paslaugų teikimo vietoje bus atliekamas, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).
 • Lauko žaidimų erdvės bus suskirstytos atskiroms grupėms.
 • Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant bus informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Jei vaikui pasireikš užkrečiamųjų ligų požymiai, jis bus izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), tėvams (globėjams, rūpintojams) bus rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų (globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai įstaiga informuos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) bei bendradarbiaus su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikys 14 dienų izoliaciją.
 • Organizuojant vaikų priežiūros paslaugas pasitelkiamas visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą įstaigoje vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkose aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkose aprašo patvirtinimo“, ar kitas savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovas.
Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00