“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląTvarkaraščiaiPaslaugosKlausimaiNuorodosParama  
  InformacijaRenginiaiGalerija  

PRAŠYMAS

                                                                                      

____________________________________________________________________  

(vardas, pavardė vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų))

 

                   ____________________________________________________________________                                              (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas)

 

______________________________________________________________

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

Klaipėdos  „Saulutės“ mokyklos-darželio

direktorei Raimondai Pintverienei

 

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS

 

20....... m. .................................................. d.

Klaipėda

 

Prašau priimti mano vaiką  ___________________________________________________________________

                                                           (vardas, pavardė, gimimo data, faktinės gyvenamosios vietos adresas)

________________________________________________________________________________________

į Klaipėdos  „Saulutės“ mokyklos-darželio _____ klasę nuo ______________________________.

 

Vaikas atvyksta iš __________________________________________________________________________

                                                           (švietimo įstaigos pavadinimas)

 

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys: ___________________________________________

_________________________________________________________________ (įrašyti, jei tokių yra)

Kitos mokyklos, kurias ketinama rinktis, jei nebūtų patenkintas šis prašymas: ___________________________

________________________________________________________________________________________

                                    (mokyklų pavadinimai išdėstyti pageidaujamo pirmumo tvarka)

Vaikui mokytis pasirenkama: □ etika, □ katalikų tikyba (pažymėti);

 

Vaikui bus reikalinga pailgintos dienos grupės mokama paslauga (įrašyti ) __________

 

MOKYKLOS IR TĖVŲ SUSITARIMAI:

§      Sutinku ŽNesutinku Ž, kad mano šeimos narių asmens duomenys būtų naudojami statistikos ir įstaigos administravimo tikslais (pažymėti);

§      Sutinku ŽNesutinku Ž, kad mano vaikas būtų apžiūrimas dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų (pažymėti);

§      Sutinku ŽNesutinku Ž, kad mano vaikas dalyvautų mokykloje organizuojamuose tyrimuose, pasiekimų vertinimuose (pažymėti);

§      Sutinku ŽNesutinku Ž, kad mano vaikas būtų filmuojamas / fotografuojamas bei jo atvaizdas demonstruojamas mokyklos stenduose, interneto svetainėje ir kituose mokyklą reprezentuojančiuose leidiniuose (pažymėti).

 

PATEIKTŲ PRIĖMIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

1.     Vaiko gimimo liudijimas □ (pažymėti);

2.     Pirmumo teisę liudijančių dokumentų kopijos: ___________________________________

_________________________________________________________________ (įrašyti, jei tokių yra)

3. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijos: __________________________________

_________________________________________________________________ (įrašyti, jei tokių yra)

4. Kita ______________________________________________________ (įrašyti, jei tokių yra)

 

Patvirtinu, kad Prašymas yra galutinis ir jame pateikta teisinga informacija.

                                       

 ___________________                         ______________________________________

                                  (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.45-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
 

Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00