“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiPaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParama  
  RenginiaiGalerija  

Kovo mėnesio veiklos planas

KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO

2024 METŲ KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Dalyviai

Diena

 

Atsakingas

 

 1.  

Verslumo ugdymo diena. Kaziuko mugė

Mokyklos bendruomenė

01

A. Purtokienė

A. Gustaitienė

K. Ilginytė

E. Grigolienė

D. Draganova

 1.  

Akcija „Velykos batų dėžutėje – padovanok Velykas vaikams ir kariams“

Mokyklos bendruomenė

01-15

A. Žitkuvienė

 

 1.  

Patyčių prevencijos mokykloje mėnuo

Mokiniai, tėvai, mokytojai

01-29

Mokytojai

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, ugdytinių, tėvų STEAM kūrybinių darbų projektas „Antrasis daiktų gyvenimas. Mąstau ir konstruoju“

Gr. „Smalsučiai“ vaikai

04

A. Balabkina

G. Budginienė

 1.  

Piešinių paroda grupėse „Tėviškėle, tu graži“ skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Darželio vaikai

05-12

Grupių mokytojos

 1.  

Lietuvių kalbos „Kalbų Kengūra 2024“

Užsiregistravę mokiniai

06-07

A. Gustaitienė

K. Ilginytė

E. Grigolienė

A. Purtokienė

 1.  

Kūrybinės dirbtuvės „Pelėdžiukas į namus“ bibliotekoje „Pelėdžiukas“

1a kl. mokiniai

07

12.00

D. Draganova

 1.  

Respublikinis švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų šaškių turnyras „Mes mokame žaisti šaškėmis“, skirtas Lietuvos valstybingumui.

Gr. „Smalsučiai“, gr. „Voveriukai“

 vaikai

07

A. Balabkina

V. Kleinauskienė

I. Vaitkienė

 

 1.  

Konkursas „Šventosios Dvasios simbolis“

Jaunieji savanoriai

07-28

A. Žitkuvienė

 1.  

Respublikinė virtuali ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų

kūrybinių darbų paroda „Trispalvė širdelė Lietuvai“

Gr. „Smalsučiai“ vaikai, tėvai

08

A. Balabkina

G. Budginienė

 

 1.  

Šventinis renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai „Lietuva - mano širdyje“

1-4 klasių mokiniai, darželio vaikai

08

8.30

9.30

R. Butkuvienė

L. Bylinskė

 1.  

Klaipėdos ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų virtuali kūrybinių darbų paroda „Pamario švyturiai“

Minėtieji

08-28

A. Balabkina

J. Didžiūnienė

I. Vaitkienė

G. Budginienė

 1.  

Išvyka į Klaipėdos Pilies muziejų, edukacija „Pilies lobis“

Gr. „Voveriukai“ vaikai

13

V. Kleinauskienė

I. Vaitkienė

 1.  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Mano širdy-visa Lietuva“

Gr. „Voveriukai“ vaikai

01-25–03-13

V. Kleinauskienė

I. Vaitkienė

 1.  

Edukacija Pempininkų vaikų bibliotekoje „Gerviukas“ - „Knygnešio dalia: daug kelių – vienas tikslas“

2b kl. mokiniai

14

E. Grigolienė

 1.  

Klaipėdos Pilies muziejaus edukacija „Velykos Klaipėdos krašte“

3 kl. mokiniai

15

12.30

A. Gustaitienė

 1.  

Tarptautinei miego dienai skirtas projektas „Diena su Pižama“

2a ir 2b kl. mokiniai

15

E. Grigolienė

R. Gedvilė

K. Ilginytė

R. Butkuvienė

 1.  

Išvyka į Klaipėdos lėlių teatrą, teatrinė edukacija „Lėlių teatro magija“

Gr. „Voveriukai“ vaikai

19

V. Kleinauskienė

I. Vaitkienė

 1.  

Anglų kalbos „Kalbų Kengūra 2024“

4 kl. mokiniai

19-20

K. Skuodienė

 1.  

Kultūros pasas. Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, „Kauno atžalyno“ padalinys, vaikų centro „Pelėdžiukas“ edukacija „Linksmai  apie rimtus lietuviškų pasakų personažų reikaliukus“

1a kl. mokiniai

 

1b kl. mokiniai

21

12.00

22

D. Draganova

 

I. Bakanauskienė

 1.  

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2024“

Užsiregistravę

2-4 kl. mokiniai

21

K. Ilginytė

E. Grigolienė

A. Gustaitienė

A. Purtokienė

 1.  

Edukacinis užsiėmimas Prano Domšaičio galerijoje „Velykiniai margučiai“

3 kl. mokiniai

22

11.00

A. Gustaitienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų kūrybinio projektas „STEAM Velykinis margutis“

Gr. „Smalsučiai“ vaikai

25

A. Balabkina

G. Budginienė

 1.  

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventinis koncertas „Lai niekas neužtemdo saulėto dangaus – čia mūsų namai”, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Žvejų rūmuose

Gr. „Voveriukai“ parengti vaikai

26

17.00

R. Butkuvienė

 1.  

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacija „Margučiai“

1a kl. mokiniai

26

12.30

D. Draganova

 1.  

Literatūrinis – edukacinis užsiėmimas Imanuelio Kanto „Pelėdžiuko“ bibliotekoje „Linksmai apie rimtus lietuviškų personažų reikaliukus“

1a ir 1b kl. mokiniai

20

26

12.00

I. Bakanauskienė

D. Draganova

 1.  

Mokomės rašyti laiškus, sveikinimus „Velykų zuikučių paštas“

1-4 kl. mokiniai, darželio vaikai

26-29

E. Grigolienė

R. Gedvilė

K. Ilginytė

 1.  

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacija „Atviruko gamyba senosiomis staklėmis“

1b kl. mokiniai

27

12.00

I. Bakanauskienė

 1.  

Edukacija „Velykos Klaipėdos krašte“

2b kl. mokiniai

27

E. Grigolienė

 1.  

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3-4 kl. mokiniams Klaipėdos miesto etapas

(„Gilijos“ pradinėje mokykloje)

Mokyklos etapo nugalėtojas

27

14.00

A. Purtokienė

A. Gustaitienė

 1.  

Tarptautinis projektas - kūrybinių darbų paroda „Draugystės pynė. Mano skaitymo knygelė“

SUP vaikai

01-29

K. Švirėnienė

 1.  

Respublikinė virtuali fotografijų paroda „Švyturiai“

2b kl. mokiniai

29

E. Grigolienė

 1.  

Deniso Nikitenkos paskaita-edukacija, skirta Švyturio metams

1-4 kl. mokiniai

29

8.30

V. Norkuvienė

R. Pintverienė

 1.  

Kauno gatvės mikrorajono ikimokyklinių įstaigų STEAM projektas-renginys ,,Kariesiuko ir Ėduoniuko nuotykiai Dantukų karalystėje“ 

Minėtieji

 

V. Ruin

L. Cirtautienė

 1.  

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Minėtieji

Pagal poreikį

A. Gustaitienė

 1.  

Prevencinių programų „Antras žingsnis“, „Įveikiame kartu“ ir „Zipio draugai“ užsiėmimai

1-4 kl. mokiniai, gr. „Voveriukai“ vaikai

1 kartą

sav.

Pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 1.  

Karjeros užsiėmimai 1-4 klasių mokiniams

Minėtieji

 

L. Gegieckienė

 

_______________________

 

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00