“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiPaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParama  
  RenginiaiGalerija  

Kovo mėnesio veiklos planas

KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO

2021 METŲ KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Dalyviai

Diena

Atsakingas

 

 1.  

Sveikatos kompetencijos ugdymo renginiai:

Mankšta ,,Nesėdėk pertraukų metu‘‘ - 1-4 kl.

Paskaitos -  ,,Gyvenkime draugiškai“ ir ,,Emocijų karuselė" - darželio ugdytiniai

Praktinis užsiėmimas  „Švarios rankelės“ - 1-2 kl. mokiniai, darželio ugdytiniai

1-4 kl. mokiniai, darželio vaikai

Pagal visuomenės sveikatos specialisto planą

(Eduka dienyne)

A. Jaugaitė

 

 1.  

Nuotolinė edukacija ,,Diena su prezidentu”. Valstybės pažinimo centras

2b kl. mokiniai

 

2a kl. mokiniai

02

13.00

05

11.00

I. Bakanauskienė

 

D. Draganova

 

 1.  

Nuotolinė edukacija ,,Kelias į Nepriklausomybę”. Valstybės pažinimo centras

 

2b kl. mokiniai

2a kl. mokiniai

05

12.00

13.00

 

I. Bakanauskienė

D. Draganova

 1.  

Nuotolinė edukacija ,,Lietuvos įdomybės” iš Emanuelio Kanto viešosios bibliotekos

2a kl. mokiniai

08

12.30

D. Draganova

 1.  

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuali piešinių paroda ,,Mano šalelė – Lietuva“, skirta Kovo 11-ai. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Inkarėlis“

Gr. „Nykštukai“ vaikai

08

J. Didžiūnienė

 1.  

Klaipėdos miesto vaikų gyvoji paroda „Šokantis pavasaris“. Parodą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, paroda vyks www.kvlc.lt

Gr. „Nykštukai“ vaikai

09

17.30

J. Didžiūnienė

 1.  

Kultūros pasas.

Nuotolinė edukacija ,,Apie spalvas ir daiktus”. Nacionalinė Dailės galerija

2a kl. mokiniai

 

2b kl. mokiniai

10

11.00

26

12.00

D. Draganova

 

I. Bakanauskienė

 1.  

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, skirta paminėti 31-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios metinėms

Gr. „Nykštukai“ vaikai

10

J. Didžiūnienė

V. Jančiauskienė

 1.  

Kultūros pasas.

Jūrų muziejaus nuotolinis edukacinis renginys ,,Pingvinai. Kuo mes panašūs?”

2a kl. mokinai

 

3 kl. mokiniai

19

10.00

08

09.00

D. Draganova

 

K. Ilginytė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių Klaipėdos l.-d. "Traukinukas“ organizuojamas medalių konkursas  Konkursas skiriamas saugaus Eismo dienai paminėti "Geram vairuotojui“

Gr. „Kodėlčiukai“ vaikai

19

G. Budginienė

 1.  

Virtuali edukacija „Velykų papročiai ir tradicijos Mažojoje Lietuvoje“.  Organizuoja Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

2b kl. mokiniai

19

A. Žitkuvienė

 1.  

Kultūros pasas.

Klaipėdos Lėlių teatro interaktyvi nuotolinė edukacija ,,Iliuzija Lėlių teatre”

2b kl. mokiniai

 

2a kl. mokiniai

03

11.40

25

12.00

I. Bakanauskienė

 

D. Draganova

 

 1.  

Kultūros pasas.

Nuotolinė edukacija "Interaktyvaus atviruko kūrimas" (VšĮ „Išmanioji mokykla“)

2b kl. mokiniai

12

10.40

I. Bakanauskienė

 1.  

UAB Swedbank nuotolinė finansinio raštingumo pamoka „Pamoka kitaip“

4 kl. mokiniai

 

 

2b kl. mokiniai

2a kl. mokiniai

08

12.00

15

11.00

12.00

A. Gustaitienė

 

 

I. Bakanauskienė

D. Draganova

 1.  

Prano Domšaičio galerijoje virtuali edukacija "Kas slepiasi Kuršių nerijos miškuose?".

4 kl. mokinai

15

12.00

A. Gustaitienė

 1.  

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Pokalbiai klasėse apie patyčias, elektronines patyčias

1-4 kl. mokiniai

1-31

Kartą/savaitę

A. Gustaitienė

I. Bakanauskienė

D. Draganova

K. Ilginytė

A. Purtokienė

 1.  

Respublikinis  vaikų lietuvių liaudies dainų ir šokių festivalis ,,Sėjau rūtą", organizatorius - Biržų lopšelis-darželis ,,Genys"

Gr. „Gudručiai“ vaikai

26

10.00

L. Novak

L. Cirtautienė

I. Vaitkienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „STEAM Vėjo varpeliai“

„Smalsučiai“, „Gudručiai“ vaikai, tėvai, mokytojai

22

V. Ruin

I. Vaitkienė

L. Cirtautienė

 1.  

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios akcija gavėnios metui „Pasninko dėžė"

1-4 kl. mokiniai

1-31

A. Žitkuvienė

1-4 kl. mokytojos

 1.  

Tarptautinis ikimokyklinio , priešmokyklinio bei pradinio ugdymo įstaigų mokytojų, ugdytinių ir švietimo pagalbos specialistų projektas „Drum drum drumbacelė“.  Projektą organizuoja lopšelis - darželis „Žiogelis“

Gr. „Voveriukai“ vaikai

1-31

V. Kleinauskienė

S. Eglinaitė

L. Novak

 1.  

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių virtuali paroda „Linksmosios kojinaitės“, skirta tarptautinei Dauno sindromo dienai. Parodą organizuoja lopšelis - darželis "Versmė"

Gr. „Voveriukai“ vaikai

1-31

V. Kleinauskienė

S. Eglinaitė

 1.  

Klaipėdos miesto dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių tarybos, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centroMažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno organizuojamas projektas „Vilties žiedai“

1-4 kl. mokiniai

03-01 – 04-26

A. Žitkuvienė

1-4 kl. mokytojos

 1.  

Respublikinio fizinio aktyvumo projekte ,,Šoku aš, šok ir tu", kurį organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė"

Gr. ,,Smalsučiai" vaikai

Kovas- balandis

L. Novak

V. Ruin

I. Vaitkienė

 1.  

Lietuvos mokinių neformaliojo

švietimo centro projekto „Sveikata visus metus 2021“ renginys

Mokyklos komanda „Nykštukai“

Pagal www.ssus.lt kovo mėn. planus

J. Didžiūnienė

A. Jaugaitė

 1.  

Projekto „Darni mokykla“, akcija „Lietuva kviečia džiaugtis“

Visi vaikai, mokiniai

1-31

Visi mokytojai

 1.  

Respublikinis projektas „Pilys mena Lietuvos didybę“ (vyks virtuali paroda www.joniskiosaulute.lt ir FB paskyroje „Lopšelis-darželis Saulutė“)

„Kodėlčiukai“ vaikai

Vasario-

kovo mėn.

G. Budginienė

A. Balabkina

 1.  

Prevencinių programų „Antras žingsnis“, „Obuolio draugai“  ir „Zipio draugai“ užsiėmimai

1-4 klasių mokiniai,

„Gudručiai“

1 kartą/

sav.

Pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

_______________________

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00