“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiPaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParama  
  RenginiaiGalerija  

Gruodžio mėnesio veiklos planas

KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO

2020 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Dalyviai

Diena

Atsakingas

 

 1.  

Popietės skaitiniai

2b kl. mokiniai

2a kl. mokiniai

01

07

I. Bakanauskienė

D. Draganova

 1.  

Virtualus edukacinis užsiėmimas. Įdomioji laboratorija ,,Visos pasaulio spalvos”

2a kl. mokiniai

2b kl. mokiniai

02

04

D. Draganova

I. Bakanauskienė

 

 1.  

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių Advento giesmių ir kalėdinių dainų festivalis „Angelo sparnas“ (nuotolinis)

Etnokultūros būrelio nariai

03-24

L. Novak

 1.  

Advento vainiko kūrimas

1-4 kl. tikybą lankantys mokiniai, pageidaujantys

04

A. Žitkuvienė

 1.  

Virtualus edukacinis užsiėmimas ,,Pasigamink dovanų maišelį”

2a kl. mokiniai

2b kl. mokiniai

08

D. Draganova

I. Bakanauskienė

 

 1.  

Akcija „Pradžiugink senelius“

1-4 kl. tikybą lankantys mokiniai ir  visi pageidaujantys

07-18

A. Žitkuvienė

 1.  

Mokyklos interjero puošimas kalėdiniam laikotarpiui

Pageidaujantys

01-07

Bendruomenė

 1.  

Projektas „Darni mokykla“. Pokalbis ir praktinė veikla ,,Į pagalbą žiemojantiems paukščiams”

2a kl. mokiniai

2b kl. mokiniai

11

D. Draganova

I. Bakanauskienė

 

 1.  

Virtuali edukacija ,,Kosmosas. Kas tai?”

2a kl. mokiniai

2b kl. mokiniai

Derinama

D. Draganova

I. Bakanauskienė

 1.  

Klaipėdos l.-d. „Inkarėlis“ ir KPŠKC organizuojama nuotolinė respublikinė metodinė-

praktinė diena „Ugdytojų

partnerystės ir inovatyvios aplinkos

dermė – vaiko ugdymo(si) garantas“

R. Butkuvienė

17

R. Butkuvienė

 1.  

Projektas „Darni mokykla“. Rūšiavimo plano patvirtinimas

Komanda

18

R. Gedvilė

 1.  

Piešinių konkursas „Kas man yra ekologija“

1-4 kl. mokiniai

Gruodis-sausis

K. Skuodienė

1-4 klasių mokytojos

 1.  

Adventinis projektas „Gerumo takelis į širdelę“

„Voveriukai“

Kiekvieną  pirmadienį

V. Kleinauskienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projektas „Magiška kalėdinė šviesa“

„Voveriukai“

01-15

V. Kleinauskienė

 1.  

Anglų kalbos projektas „Mano namas“

2a, 2b kl. mokiniai

15

K. Skuodienė

 1.  

UAB "Vilniaus meduoliai" organizuojamas piešinių konkursas „Kalėdinis meduolis 2020“

1 kl. pailgintos dienos grupės vaikai

07-14

S. Ch. Sapakova

 1.  

Paskaita „Kaip kosėti teisingai“ darželio vaikams

Minėtieji

Pagal

planą

A. Jaugaitė

 1.  

Paskaita „Geras poilsis – geram mokslu“

1, 2a, 2b, 3, 4 kl.

Pagal

planą

A. Jaugaitė

 1.  

Individualios konsultacijos 1 kl.  tėvams

Minėtieji

18

A. Purtokienė

 1.  

Anglų kalbos projektas „Šv. Kalėdų belaukiant“

2-4 kl. mokiniai

21

K. Skuodienė

 1.  

Kalėdinės eglutės darželio vaikams

„Kalėdų žvaigždei sužibus“

„Nykštukai“

„Voveriukai“

„Smalsučiai“

„Kodėlčiukai“

„Gudručiai“

Minėtieji

21

 

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

R. Butkuvienė

L. Novak

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos

 1.  

Kalėdinės eglutės 1-4 klasių mokiniams „Kalėdų žvaigždei sužibus“

Minėtieji

22

R. Butkuvienė

L. Novak

1-4 kl. mokytojos

 1.  

Kalėdinis žiburėlis „Kalėdos jau čia“

1 kl. mokiniai

22

A. Purtokienė

 1.  

Direkcinis pasitarimas

Minėtieji

 

R. Pintverienė

 1.  

Projektas „Darni mokykla“. Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas

Mokyklos bendruomenė

1 kartą/sav.

A. Gustaitienė,

Visi mokytojai

 1.  

Projektas „Darni mokykla“. Edukacijos rūšiavimo tema klasėse, grupėse

Visi vaikai, mokiniai

1 kartą/2 sav.

V. Kleinauskienė

Visi mokytojai

 1.  

Prevencinių programų „Antras žingsnis“, „Obuolio draugai“  ir „Zipio draugai“ užsiėmimai

1-4 klasių mokiniai,

„Gudručiai“

1 kartą sav.

Pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

_______________________

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00