“Sielą puoselėjantis ugdymas, - kai pirmiausia

iš daugelio faktų sumaniai atrenkami tie,

kurie veikia vaiko vaizduotę, mąstymą, jausmus, valią

ir įstringa visam gyvenimui”

Šteineris

  Struktūra ir kontaktaiPaslaugosVeiklos sritysAdministracinė informacijaPriėmimas į mokykląDirektoriaus ataskaitosInformacijaParamaNaujienos  

Lapkričio mėn. veiklos planas

KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO

2023 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Dalyviai

Diena

Atsakingas

 

 1.  

Lietuvos masinio futbolo asociacijos Lietuvos moksleivių futbolo projektas „Pradinukų lyga – iššūkių mėnuo“ 2023 m.

1a, 1b, 2a, 2b, 4 kl. mokiniai

06-30

D. Draganova

I. Bakanauskienė

K. Ilginytė

E. Grigolienė

A. Purtokienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas ,,Nuo grūdelio iki pyrago“

„Smalsučiai“ vaikai

03

A. Balabkina

G. Budginienė

 1.  

Edukacinio robotuko Photon bandymai

1a, 1b kl. mokinai

06-17

D. Draganova

I. Bakanauskienė

 1.  

Swedbank edukacija „Finansų laboratorijoje“

2b kl. mokiniai

07

E. Grigolienė

 1.  

Linksmai apie pinigus. Pokalbis su SEB banko atstovais

1a, 1b kl. mokinai

08

8.30

D. Draganova

I. Bakanauskienė

 1.  

Akcija „Diena be kuprinės – ant peties kūrybiškas krepšys“

2a, 2b kl. mokiniai

9

K. Ilginytė

E. Grigolienė

 1.  

Šv. Martyno šventės žibintų eisena ir konkursas „Šv. Martynas ir jo žąsys“

2a, 2b kl. ir 4PDG mokiniai

6-11

E. Grigolienė

K. Ilginytė

R. Gedvilė

 1.  

Tarptautinės elektronikos atliekų dienos prezentacija

1a, 1b kl. mokiniai

13

D. Draganova

I. Bakanauskienė

 1.  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų projektas „Gerumo širdelė“, skirtas tolerancijos dienai

Gr. „Voveriukai“

13-20

V. Kleinauskienė

I. Vaitkienė

 1.  

Edukacija Marijos Taikos karalienės bažnyčioje

4 kl. mokiniai

derinama

A. Purtokienė

 1.  

Edukacinis užsiėmimas „Atžalyno“ bibliotekoje, vaikų centre „Pelėdžiukas“

3 kl. mokiniai

15

A. Gustaitienė

 1.  

Klaipėdos miesto mokyklų dailyraščio konkursas „Plunksnelė“

3 kl. mokinys

16

A. Gustaitienė

 1.  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda ,,Rudens vitražas“

,,Nykštukai“ vaikai, mokytojos

Spalio 02 -lapkričio 15 d.

L. Nowak

J. Didžiūnienė

G. Barkauskaitė

 1.  

Projektinė veikla „Aš saugus, kai žinau“

Gr. „Smalsučiai“, mama Gintarė Kiburė

15-17

Ala Balabkina

G. Budginienė

V. Kontrimienė

 1.  

Žvakių liejimo edukacinis užsiėmimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje

Gr. „Voveriukai“

16

V. Kleinauskienė

I. Vaitkienė

 1.  

V-asis respublikinis muzikos konkursas „Muzika kitaip  - 2023“

Po du mokinius iš 3 ir 4 kl.

17

R. Butkuvienė

 1.  

Rudens vakaronė ,,Į svečius pas dėdę Mišką“

,,Smalsučiai“ vaikai, mokytojai, tėveliai

21

17.00

A. Balabkina

G. Budginienė

L. Nowak

R. Butkuvienė

 1.  

Edukacinė išvyka į Klaipėdos regioninį archyvą

4 kl. mokiniai

21

A. Purtokienė

 

 1.  

Mokyklos šaškių turnyras

3 kl. ir pageidaujantys mokiniai

22

A. Gustaitienė

 1.  

Sferinis kinas

Pageidaujantys

23

Mokytojai

 1.  

Swedbank edukacija „Finansų laboratorijoje“

1a, 1b kl. mokinai

23

13.00

D. Draganova

I. Bakanauskienė

 1.  

Tauragės rajono, Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro piešinių konkursas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių „Piešiu gyvenimą“

Vienas 1-4 kl. mokinys

23

K. Švirėnienė

 1.  

Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų paroda „Mes iš lapų“

Minėtieji

Spalio 16 d. –lapkričio 27 d.

G. Budginienė

A. Balabkina

 1.  

Swedbank edukacija „Finansų laboratorijoje“

2a kl. mokiniai

28

K. Ilginytė

 1.  

Rudens vakaronė ,,Visus gyvūnėlius sunku apsakyti“

,,Voveriukai“ vaikai,  mokytojai, tėveliai

29

16.00

V. Kleinauskienė

I. Vaitkienė

L. Nowak

R. Butkuvienė

 1.  

Tarptautinė Draugo diena „Draugystės paštas“

2a, 2b ir 4PDG mokiniai

20-29

E. Grigolienė

K. Ilginytė

R. Gedvilė

 1.  

Konkursas „Olympis 2023“ Rudens sesija

Užsiregistravę

01–30

A. Gustaitienė

 1.  

Rudens vakaronė ,,Kaip pelės namą statė“

,,Gudručiai“, mokytojos, tėveliai

30

16.00

L. Cirtautienė

V. Ruin

L. Nowak

R. Butkuvienė

 1.  

Filmo „Noras“ kino teatre Forum Cinemas žiūrėjimas

4 kl. mokiniai

24

A. Purtokienė

 1.  

Sportinė pramoga „Apolo“ boulinge

3 kl. mokiniai

30

A. Gustaitienė

 1.  

Rudens vakaronė ,,Per miškelį keliavau – ką gi ten aš sutikau?!“

,,Nykštukai“ vaikai, mokytojos, tėveliai

30

17.00

L. Nowak

J. Didžiūnienė

R. Butkuvienė

 1.  

Popietės skaitiniai

1a, 1b kl. mokinai

28

30

I. Bakanauskienė

D. Draganova

 1.  

Žemaitijos regiono etnokultūrinė popietė „Vaka, vaka, vanaga, šuokem trypkem kap žiuoga 2023“ Darbėnų progimnazijoje

Tautinio šokių kolektyvo „Babalkšt“ nariai

30

10.00

L. Bylinskė

R. Pintverienė

 1.  

Knygų skirtukai skirti moksleivių konferencijai „Didžiosios meilės žygdarbis: tikėjimo liudytojai šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė ir pal. Teofilius Matulionis“

Pageidaujantys 3-4 klasių tikybą lankantys mokiniai ir būrelio „Jaunieji savanoriai“ nariai

02-30

A. Žitkuvienė

 1.  

Projektas „Darni mokykla“.

Sostinės vaikų ir jaunimo centro konkursas „Advento kalendoriaus istorijos“ (panaudojant antrines žaliavas)

2PDG vaikai

Iki gruodžio

4-15 d.

S. Ch. Sapakova

 1.  

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Minėtieji, kviestieji

13, 14

14.00

A. Gustaitienė

 

 1.  

Prevencinių programų „Antras žingsnis“ ir „Zipio draugai“ užsiėmimai

1-4 klasių mokiniai, gr.

„Voveriukai“

1 kartą

sav.

Pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

_______________________

Pamokų laikas:

 

1 klasė 2-4 klasės
1. 8.30-9.05 8.30-9.15
2. 9.30-10.05 9.30-10.15
3. 10.45-11.20 10.45-11.30
4. 11.45-12.20 11.55-12.30
5. 12.45-13.20 12.45-13.30
6.   13.40-14.25
Ikimokyklinio ugdymo grupių

darbo laikas: 7.30-18.00